Vietnam Football Club

Sông Lam Nghệ An F.C.

Sanna Khánh Hòa BVN F.C.

Sài Gòn F.C.

Quảng Nam F.C.

Nam Định F.C.

Kiên Giang F.C.

Hùng Vương An Giang F.C.

Hoàng Anh Gia Lai F.C.

Hồ Chí Minh City F.C.

Hải Quan F.C.

Hải Phòng F.C.

Hà Nội F.C.

FLC Thanh Hóa F.C.

Fico Tây Ninh F.C.

Đồng Tháp F.C.

Long An F.C.

Đồng Nai F.C.

SHB Đà Nẵng F.C.

Công An Nhân Dân F.C.

Thể Công F.C.

Cà Mau F.C.

Bình Phước F.C.

Binh Duong

Becamex Binh Duong F.C.

Ha Noi TT