Japan National Football Team

Hiroki Sakai

Gōtoku Sakai

Hiroshi Kiyotake

Makoto Hasebe

Maya Yoshida

Yuto Nagatomo

Shinji Okazaki

Hidetoshi Nakata

Keisuke Honda

Shinji Kagawa